Kasım
2014
haber

Dyo Akademi Antalya’da İlk Sınavını Yaptı

Antalyalı boya ustaları DYO ile Mesleki Yeterlilik Belgelerine Kavuşacak.

Türkiye’nin turizm cennetlerinden Antalya, irili ufaklı sayısız otele ev sahipliği yapıyor. Boya sektörü de Antalya’yı yakından izliyor çünkü turizm sezonuna hazırlanan otellerin yenilenme sürecinin önemli bir parçasını boya oluşturuyor. Antalyalı oteller ve ustaları, DYO’nun boya ustalarına yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi konusundaki çağrılarına kayıtsız kalmadı. DYO Akademi Belgelendirme Bölümü’nün Antalya’daki ilk sınavı 4-6 Kasım tarihlerinde yapıldı. Hem işçi, hem de işverene birçok avantaj sunan Mesleki Yeterlilik Belgesi, 2015 yılından itibaren zorunlu hale gelecek. Ustalar bu belge ile iş sağlığı ve güvenliğini de içeren, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olduklarını kanıtlamış oluyor.

DYO boya sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye çapında sayıları 35 bini aşan boya ustasına, mesleki becerilerini ve yeterliliklerini ispatlayarak belge sahibi olma imkânı tanıdı.

TS-EN ISO/IEC 17024 Standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite edilerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen DYO Akademi Belgelendirme Bölümü, Antalya’da ilk sınavını yaptı.

Antalya’daki otellerde çalışan boya ustaları ve serbest çalışan boya ustaları Mesleki Yeterlilik Belgelerini almak için DYO Akademi’ye başvurdu. Başvuru sonrası yaklaşık 150 usta, 4 – 6 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Öz Kaymak Falez Otel’de yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar ile ustalıklarını gösterdiler. İş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra bilgi ve becerilerinin ölçülmesini hedefleyen bu sınavları başarıyla geçen ustalar, MYK onaylı 11UY0023-3 Ulusal Yeterliliği Kapsamında İnşaat Boyacısı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesine kavuşacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi 5 yıl boyunca geçerli. Süre sonunda kişi mesleğini yaptığını kanıtladığı takdirde geçerliliği 5 yıl daha uzatılarak 10 yıla çıkıyor.

DYO Akademi Belgelendirme Bölümü’nün sınavlarını tamamlayan boya ustalarına verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Kimlik Kartlarının arka yüzünde, sahte belgenin önüne geçmek amacıyla bir hologram ve kare kod yer alıyor. Kare kod okutulduğunda, MYK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sisteminde, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip usta olarak kayıtları ve onayları görünüyor.


Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi Neleri Kapsar?

Ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği bir sistemdir. Mesleki Yeterlilik Belgesi, kişinin standartlarla tanımlı mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunun ispatı anlamına gelir.

Alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılmasına olanak tanıyan Ulusal Yeterlilik Sistemi’nde; hayat boyu öğrenme desteklenir. Formel yani örgün eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkânı verilir. İş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

DYO Akademi Belgelendirme Bölümü Hakkında…

DYO tarafından boya uygulamasında kalite düzeyini artırmak, ustaların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra 2015 yılından sonra zorunlu olacak Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda ustalara destek ve güvenilir bir adres olmak amacıyla hayata geçirildi.

DYO’nun bu konudaki çalışmaları 2013 yılında başladı. DYO Akademi Belgelendirme Bölümü ilk olarak TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun MYK- 11UY0023-3 Ulusal Yeterliliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) Akreditasyon Sertifikasını aldı. Ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yaptığı yetkilendirme başvurusu da kabul edilerek, 2014 yılı Mayıs ayında inşaat boyacılarına yönelik 11UY0023-3 Ulusal Yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapma konusunda resmen yetkilendirildi ve bu alanda ülkemizdeki 21’inci kuruluş oldu.

DYO Akademi Bölümü ile ilgili detaylı bilgiye www.dyo.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.